Információk

Az Egyetem könyvtára nyilvános könyvtár. Ez azt jelenti, hogy bárki helyben is használhatja és kölcsönözheti is az állományt. A Könyvtárba beiratkozhatnak mindazok, akik hallgatói vagy közalkalmazotti jogviszonyban állnak az Egyetemmel, a könyvtárosok, a városban és a megyében dolgozó pedagógusok, illetve olyan 18. életévüket betöltött külső felhasználók, akik a könyvtárhasználati szabályzat rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el, valamint megismerik és elfogadják a Nyíregyházi Egyetem Adatvédelmi szabályzatát, továbbá kitöltik a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez szükséges adatkérő lapot. A beiratkozás lehetséges a 18 éven aluli középiskolások számára is, de az ő esetükben az szülői vagy gondviselői kezességvállaláshoz kötött. A regisztráció igény szerint egy félévre vagy egy tanévre szól.

A Központi Könyvtár 1 480 m2 alapterületen 120 olvasóhellyel, abból 18 db szabadon használható számítógépes munkaállomással várja a felhasználóit. A Könyvtár állománya 280 000 dokumentum, amelyből 150 000 kölcsönözhető. A folyóirat-olvasóban több mint 850 féle (régi és kurrens) időszaki kiadvány található.
 

 

Adatvédelmi szabályzatról:
 

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat

Adatvedelmi szabályzat függelék A.

Adatvédelmi szabályzat függelék B.