Országos Széchényi Könyvtár

 
Régi könyvek, nyomtatványok és kéziratok legfontosabb információforrása a magyar weben.
 
Adattárai:
1. Kézirattár
2. Régi Nyomtatványok Tára
3. Plakát- és Kisnyomtatványtár
4. Térképtár
5. Színháztörténeti Tár
6. Zeneműtár

7. Fényképtár
8. Könyvtártudományi Szakkönyvtár
9. Történeti Interjúk Tára

 
Figyelemreméltó az adatbázis azon tulajdonsága, hogy ha pl. rákeresünk egy régi szerzőre, akkor az összes adattárban egyszerre keres. Azaz életrajzot, és pl. a világban fellelhető, adott személlyel kapcsolatos dokumentumok (könyvek, oklevelek, iratok) leírását, képeit, szövegeit és elemzését is megkapjuk.