Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa

HUMANUS feladata a magyar vonatkozású nyomtatott, elektronikus humántudományi (rész)dokumentumok - azaz időszaki kiadványok vagy tanulmánykötetek részeként megjelent dokumentumok - teljes körü bibliográfiai feldolgozása, tartalmi feltárása, rendszerbe foglalása. Online tartalomfeltáró szolgáltatásként az e bibliográfiai rekordokból épülő rendszert elektronikus úton bocsátja a szolgáltatást igénybevevők számára, így biztosítja azok magas szintű hozzáférhetőségét.

Kereshető tudományterületek:

  • Irodalomtudomány,
  • Nyelvtudomány,
  • Történelemtudomány,
  • Hadtudomány,
  • Politika,
  • Filozófia,
  • Neveléstudomány,
  • Vallás- teológia,
  • Könyvtártudomány stb.

http://www.oszk.hu/humanus